De scherpe zaag

Zoals eerder gemeld probeer ik niet alleen wat aan mijn fysieke gesteldheid te doen, maar ook aan mijn mentale. Ik heb eindelijk Covey bijna uit, na écht aandachtig te hebben gelezen. Het boek valt mij toch wat tegen, vooral omdat het eigenlijk volledig leunt op anekdotisch bewijs – elke levensles of conclusie wordt onderbouwd met een kort verhaaltje geput uit de levenservaring van de auteur. In het verhaaltje komt meestal iemand met een bepaald probleem bij Covey, waarna de auteur de zojuist beschhreven techniek toepast en laat zien hoe dat het huwelijk, de carriere of het bedrijf van de vraagsteller heeft gered. Deze eindeloze mantra’s zijn me enorm gaan tegenstaan in het boek. Dat wil niet zeggen dat de conclusies onjuist zijn, ze zijn alleen slecht onderbouwd.

Geloof

Het boek leunt dus volledig op het geloof van de lezer, en dat komt dicht bij mijn ervaringen met het boek op het werk: Toevallig of niet waren het vooral gelovige mensen die met Covey wegliepen, en het boek werd soms ook wel wat als een bijbel gebruikt: Er werd veel uit geciteerd en de interpretatie kon worden omgebogen zodat het in je straatje past. Er was regelmatig discussie over wat de schrijver eigenlijk bedoelde (de letter en de geest). Don’t get me wrong, het boek bevat veel nuttige kennis (en natuurlijk ook veel open deuren, zoals elk managementboek) en het boek heeft me op een aantal punten nieuwe inzichten gegeven die ik ga toepassen. Maar voor mij is het zeker geen heilige graal.

De scherpe zaag

Een van de zeven eigenschappen heet, in het Nederlands vertaald, ‘Zorg dat de zaag scherp blijft’. En die vind ik voor mijn blog wel interessant om aan te halen. In het kort komt het hierop neer: Om ervoor te zorgen dat je de in het boek uitgelegde overige zes eigenschappen goed kunt toepassen, moet je zelf in goede staat zijn, en tijd uittrekken om jezelf te ‘onderhouden’. Covey deelt die goede staat op in 4 dimensies:

  1. De lichamelijke dimensie
  2. De geestelijke dimensie
  3. De sociaal-emotionele dimensie
  4. De spirituele dimensie

De komende tijd wil ik voor mijzelf uitwerken hoe ik deze kennis op mijzelf kan toepassen, en hoe ik de veranderingen die ik sinds de start van dit blog heb ingezet kan aanscherpen met deze kennis in mijn achterhoofd.