Bomen in de Alpen

Vooral in de dalen van de Alpen komen boomsoorten voor die in Nederland niet of nauwelijks voorkomen. Het voorkomen wordt net zoals hier bepaald door de bodem, maar anders dan hier in belangrijke mate ook door de hoogtezone.

Wilgen

Alleen soorten die niet in NL voorkomen, of die ik niet goed ken.


Salix alpina

Grijze wilg

Salix foetida

Salix hastata

Dwergwilg

Salix reticulata

Salix retusa

Salix serpillifolia

Overige loofboom-achtige planten

Alleen soorten die niet in NL voorkomen, of die ik niet goed ken.


Montpellier esdoorn

Italiaanse esdoorn

Pruikenboom

Hemelboom

Witte els

Groene els

Buxus

Europese blazenstruik

Donzige eik

Meelbes

Weichselboom

Wollige sneeuwbal

Rozemarijnpeperboompje

Rood peperboompje

Naaldboom-achtige planten

Alleen soorten die niet in NL voorkomen, of die ik niet goed ken.


Gewone zilverspar

Jeneverbes

Zevenboom

Juniperus Thurifera

Zwarte den

Pinus uncinata