De hoogtezones van de zuidelijke Alpen

De zuidelijke Alpen kennen de volgende hoogtezones:

  • De colliene zone of heuvelzone gaat van 0 tot 900m. In deze zone vind je loofbossen en gemengde bossen. Hier kunnen planten 250 dagen per jaar groeien, deze zone wordt ook veel gebruikt voor bewoning en landbouw.
  • De montane zone gaat van 900m tot 1700m. In deze zone vind je loofbossen en gemengde bossen, afgewisseld ben dennen-en sparrenbossen. Ook hier komt nog veel landbouw voor.
  • De subalpiene zone of gebergte zone van 1700m tot ongeveer 2000m. Hier vind je veel alpenweiden, en dwergstruiken.
  • De alpiene zone of hooggebergte zone bestaat uit bergweiden, rotsen en sneeuw en begint boven de 2000m